Välkommen till Macon AB

Vårt mål är att bli en av de ledande företagen på eldfasta installationer.

Macon AB är ett av Sveriges största eldfasta installationsföretag med lång erfarenhet i branschen.
Vi levererar kompletta eldfasta och förbränningstekniska lösningar med hög kvalité och vi finns etablerade i Gävle, Trollhättan och Luleå med kontor, verkstad och lager.
Vårt miljö- och kvalitetsarbete går hand i hand. Genom att hålla en hög kvalitet i vårt dagliga arbete ser vi resultat hos våra kunder i form av minskad mängd utsläpp av växthusgaser. Macon vill skapa bättre bränder för våra kunder för en bättre miljö.

Energi

Vi bygger nya anläggningar och sköter underhållet på förugnar och pannor.

Papper

Vi levererar kompletta eldfasta lösningar

Stål

Vi skapar innovativa lösningar

Prefab

Vi har ett eget gjuteri för prefabricering