Energi

Macon AB arbetar med förbränning inom kraft/värme både inom bio-och avfallsförbränning. Vi bygger både nya anläggningar samt sköter om underhållet på ett stort antal förugnar och pannor till exempel rosterugnar, rosterpannor, BFB samt CFB pannor.

Macon är inte bara en leverantör till våra kunder utan har arbetat fram ett koncept där vi fungerar som samarbetspartner. Vi tar inte bara tar hand om det eldfasta underhållet utan ser till helheten och kundens planerade driftskampanj och budget. Vi ser även på de olika förbränningstekniska lösningar som finns att tillgå.

Tillsammans sätter vi oss ner, kunden och Macons konstruktions- och designavdelning, och ser på de olika lösningar som finns för att uppnå maximal förbränning med minimalt utsläpp.

Med detta så brukar vi säga att vi inte bara levererar ett underhåll – Vi levererar en funktion.
Vi vill optimera våra kunders anläggningar genom att leverera högkvalitativa installationer som minimerar underhållet på anläggningens vitala ugns- och panndelar. Samtidigt vill vi även leda utvecklingen mot längre driftkampanjer.

Vår organisation står starka på alla de områden som skapar produktionstrygghet för våra kunder:

  • Forskning och utveckling
  • Material
  • Konstruktion
  • Installation
  • Projektledning
  • Ekonomisk stabilitet
  • Kvalitetsstyrning
  • Logistik

Vi vill tillsammans med kunden hjälpa till med att minska eventuella produktionsbortfall och för att på så vis kunna styra underhållen endast till planerade produktionsstopp. Detta innebär ett energi samt kapitalsparande i kundens process tillika totalekonomisk vinning.