Papper

Macon levererar kompletta eldfasta lösningar till hela pappers- och cellulosaindustrin. Vi är idag ett av Nordens ledande installationsföretag gällande eldfasta underhållsarbeten i mesaugnar, soda, bark och gaspannor.

Vår installationsavdelning utför även syrafasta murningsarbeten inom segmentets samtliga förekommande områden. God kunskap, kvalité och en service utöver det vanliga genomsyrar vårt dagliga arbete.

Macon vill inte bara vara er leverantör av eld och syrafasta tjänster under ett fåtal dagar per år. Vi vill vara er samarbetspartner på längre sikt där vi tillsammans med er finner ut arbetssätt där idéer och framgångar på andra håll meddelas frekvent. Detta för att på så vis ytterligare säkerställa er driftskampanj för att eliminera eventuella haverier samt att med detta nära samarbete göra varje revisionsstopp så kostnadseffektivt som möjligt.

Att kostnaderna för ett driftsavbrott normalt många gånger överstiger kostnaden för underhållet av det eldfasta murverket är något som Macon har tagit fasta på. Med vår strukturerade och schemalagda Jourverksamhet så når ni oss 24 timmar om dygnet, året om. Vi har alltid fullt utrustade containers som står redo att lastas på egen tung lastbil för transport till er anläggning. Macon tillsammans med vår huvudägare, Höganäs Bjuf, garanterar att det alltid finns material på lager av rätt sort och kvalité.

Macons placeringar av kontor och lager, Gävle, Luleå och Trollhättan, gör att vi finns nära våra kunder oavsett var i landet kundens produktionsanläggning finns. Väljer ni att ingå ett samarbete med Macon så är vi även villiga att, för er kostnadsfritt, placera ett lager av lämplig kvantitet hos er. Detta för att minska era kostnader vid ett oförutsett stopp.

Låt oss sätta oss ner tillsammans och se över era behov gällande eld och syrafasta installationer för att på så vis finna ut en väg till ett samarbete med era anläggningar i fokus.