Prefab

För att erbjuda våra kunder större flexibilitet har vi ett komplett gjuteri med möjlighet att torkelda vårt gjutgods till 800°C före leverans.

I många applikationer kan prefabricerade detaljer installeras som är torkeldade på vårt gjuteri. Detta ger dig som kund möjlighet till många fördelar. Bland annat så kan installation utföras med egen personal, ingen torkeldning behövs för anläggningen efter utförda reparationsarbeten samt att ingreppstiden normalt minimeras.

Genom vårt verkstadsflöde kan vi erbjuda skräddarsydda system för kvalitetskontroll med erforderlig dokumentation. Vid serietillverkning kan vi till exempel för respektive tillverkningsserie leverera mätprotokoll från stickprovskontroller av mått, blandnings protokoll och utskrift av faktisk torkeldnings kurva.

Vid första uppeldningen föreligger alltid en risk att skador uppstår i eldfasta konstruktioner på grund av vattnets förångning eller inre spänningar orsakade av materialets expansion eller fasövergångar. För att säkerställa att vårt prefabricerade gjutgods håller högsta kvalitet använder vi därför en elektrisk torkeldningsugn med ett styrsystem som säkerställer och dokumenterar att torkeldningsförfarandet inte avviker från önskad torkeldningskurva.

Vid projektering kan vi hjälpa er med materialval och att ta fram och leverera formar i olika material för att optimera slutproduktens funktion, toleranser och totalekonomi. För oss är det viktigt att du som kund kan känna dig trygg med att vi uppfyller era krav och önskemål vad gäller kvalitet och funktion.