Stål

Macon har erbjudit installation och service till stålproducenter i Sverige under många år. Vi levererar material och genomför installationer i skänkar, konvertrar samt olika sorters värmebehandlande ugnar.

Macon arbetar både inom de smälta och värmebehandlande segmenten. Vår personal besitter stor kunskap inom de olika installationsområdena murning, gjutning, sprutning och stampning samt områdena som rör ljusbågsugnar, lansar, tapprännor, gjutlådor, transporter av smält gods, koksverk, torpedos. Även arbeten med högisolerande produkter utförs regelbundet för olika värmebehandlingsugnar.

Ett driftsavbrott kostar många gånger mer än vad det eldfasta underhållet gör. Låt Macon se över erat behov av eldfast underhåll – vi skapar innovativa lösningar för att säkerställa minimalt med störningar under driftsperioden.