Miljö, hälsa och säkerhet

Macon vill skapa bättre bränder åt våra kunder för en bättre miljö.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete går hand i hand. Genom att hålla en hög kvalitet i vårt dagliga arbete ser vi resultat hos våra kunder i form av minskad mängd utsläpp av växthusgaser.

Vi har ett ledningssystem för miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004. Vi är certifierade sedan 2009.

Vår miljöpolicy:

 • Att följa miljölagstiftningen och leva upp till myndigheters och omvärldens krav.
 • Att vid val av leverantör prioritera företag som har en utvecklad miljöpolicy.
 • Att vid inköp kräva att leverantören tillhandahåller innehållsdeklarationer.
 • Att kontinuerligt sträva efter effektiviseringar som spar energi och minskar miljöbelastningen.
 • Att sträva efter det miljövänligaste transportalternativet, ständiga miljöförbättringar och att förebygga föroreningar.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss eller kan påverkas av vårt arbete inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt eller fysiskt.

En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Vi på Macon är mycket stolta över vår personal och deras kunskaper. Vi arbetar fortlöpande med kompetensutveckling inom bla följande områden:

 • SSG
 • Heta arbeten
 • Ställningsbyggnad
 • Härdplast
 • Asbest
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Kvalitet- och miljö
 • Eco-driving
 • Truck- och traversförare