Världens modernaste eldfasta anläggning

Vi har fattat beslut om att utveckla nästa generation av monolitiska produkter. Dessa kommer att produceras i världens mest moderna eldfasta anläggning i Bjuv. Denna anläggning kommer att användas för att tillverka den nya generationen av monolitiska produkter med ännu bättre egenskaper än den nuvarande.

Och eftersom det rör sig om en ny generation produkter satsar vi även på en ny generation produktinformation. Du kommer snart att kunna få alla installationsanvisningar direkt i din mobil. Samtidigt får du tillgång till produkt- och säkerhetsdata för alla nya produkter.