| Sitemap

Miljö, hälsa och säkerhet

Macon vill skapa bättre bränder åt våra kunder för en bättre miljö.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete går hand i hand. Genom att hålla en hög kvalitet i vårt dagliga arbete ser vi resultat hos våra kunder i form av minskad mängd utsläpp av växthusgaser.

Vi har ett ledningssystem för miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004. Vi är certifierade sedan 2009.

Vår miljöpolicy

  • Att följa miljölagstiftningen och leva upp till myndigheters och omvärldens krav.
  • Att vid val av leverantör prioritera företag som har en utvecklad miljöpolicy.
  • Att vid inköp kräva att leverantören tillhandahåller innehållsdeklarationer.
  • Att kontinuerligt sträva efter effektiviseringar som spar energi och minskar miljöbelastningen.
  • Att sträva efter det miljövänligaste transportalternativet, ständiga miljöförbättringar och att förebygga föroreningar.


En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Vi på Macon är mycket stolta över vår personal och deras kunskaper. Vi arbetar fortlöpande med kompetensutveckling inom bla följande områden:

 

SSG 

Heta arbeten 

Ställningsbyggnad

Härdplast 

Asbest

Ledarskap 

Medarbetarskap 

Kvalitet- och miljö

Eco-driving 

Truck- och traversförare