| Sitemap

Asbestsanering

Macon AB har idag ett flertal utbildade montörer med certifikat för asbestsanering.

asbest

Vi ser att det är en stor potential att kunna utföra rivningsarbeten i ugnar där asbest förekommer då vi har god kunskap om eldfasta konstruktioner.

Vi kan på så sätt minimera stopptider och underlätta rivningsarbeten hos våra kunder där det oftast är korta stopp.