| Sitemap

Blästring

Vid behov blästrar vi er anläggning med vår egen utrustning och personal.

blästring

Vi har specialverktyg till vår utrustning så att vi kommer åt i tubpaket. Vi blästrar även tubpanelerna innan svetsning av förankring samt gjutning. Detta för att få optimal anläggningsyta mellan gjutningen och tuberna samt för att på så vis få den bästa värmegenomförningen från hetyta till tuber. Att även blästra bort slagg, salter och alkali ökar effektuttaget i anläggningen.

Har ni övriga behov av blästring så har vi givetvis utrustning för det med.