| Sitemap

Gjutning

Vi utför gjutningar av hetytor och slitytor där ugnar och pannor ställer högre krav på det eldfasta materialet.

Gjutmassor har högre densitet och lägre porositet vilket gör det svårare för skadliga partiklar att penetrera och förstöra de eldfasta materialen.

Vi formsätter med formplyfa eller plåt och vibrerar med stavvibrator eller kolvvibrator. Materialkvaliten på de eldfasta gjutmassorna väljs efter de förutsättningar som finns, t ex temperatur, bränsle, typ av ugn/panna med mera.