| Sitemap

Torkeldning

Torkeldning utföres med oljebrännare som placeras i
instigsluckan eller annan lämplig plats.

torkeldning2

Mätpunkter placeras i ugnen för att få en korrekt avläsning utav ugnstemperaturen. Torkeldningen följer en torkeldningskurva. Rätt utförd torkeldning förlänger hållfastheten på er infodring.