Vad vi gör

Macon AB är ett eldfast installationsföretag med lång erfarenhet i branschen.

Vi erbjuder våra kunder kompletta eldfasta och förbränningstekniska lösningar. Macon AB har sedan starten 2004 vuxit till att vara en av de ledande företagen inom eldfasta installationer i Sverige.

Vårt mål är att bli ett av de ledande företagen inom vår bransch i Norden. Vi vill med mycket god service leverera en hög kvalitet till en rimlig kostnad.

Vi finns representerade med huvudkontor i Gävle samt avdelningskontor i Trollhättan och Luleå. På dessa orter har vi kontor, lager och verkstad och vi vill bli er leverantör av eldfasta installationer och material.

God kunskap, kvalitet och en service utöver det vanliga genomsyrar vårt dagliga arbete. Vår huvudsakliga inriktning är kompletta eldfasta installationer till den svenska industrin tex stålverk/valsverk, pann- och förugnar, sopförbränningsanläggningar, papper och cellulosa.

Vi har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 och vi är certifierade sedan 2009.

Macon vill skapa bättre bränder åt våra kunder för en bättre miljö.

Gjutning

Vi utför gjutningar av hetytor och slitytor där ugnar och pannor ställer högre krav på det eldfasta materialet.

Gjutmassor har högre densitet och lägre porositet vilket gör det svårare för skadliga partiklar att penetrera och förstöra de eldfasta materialen.

Vi formsätter med formplyfa eller plåt och vibrerar med stavvibrator eller kolvvibrator. Materialkvaliten på de eldfasta gjutmassorna väljs efter de förutsättningar som finns, t ex temperatur, bränsle, typ av ugn/panna med mera.

 

Murning

Vi på Macon AB är stolta över att vara ett av Skandinaviens ledande eldfasta installationsföretag inom traditionell ugnsmurning.

Vår murningsavdelning utför murningsarbeten inom branschens samtliga förekommande områden. Vår konstruktionsavdelning tillsammans med våra duktiga projektledare och murare borgar för att vi levererar den för er mest optimala lösningen. Vi använder oss av de inom branschen ledande tegelproducenterna. Hör av er till oss vid behov av murningsarbeten.

Sprutning

Macon AB utför även installationer där sprutor används och vi har en betydande maskinpark inom detta segment.

Låt oss tillsammans med er se över ert eldfasta behov för att på så vis optimera de eldfasta insatserna.Vi sprutar både isolering och hetyta. Det finns ett flertal konstruktioner där man med fördel kan använda sig av denna installationsmetod. En totallösning där sprutinstallationer ingår kortar även ner stopptiden på er anläggning.

Stampning

Denna metod är efter traditionell murning den äldsta inom branschen.

Macon AB utför varje år ett antal större installationer med denna metod. Tack vare sin korta installationstid, ingen formsättning och en kortare torkeldningstid är stampning mycket lämplig vid korta stopp eller svåråtkomliga delar av den aktuella anläggningen. Materialet Macon använder sig av tål mycket höga temperaturer samt stora temperaturväxlingar. Den här installationen är lämplig i tex lutande valv, runda partier, balkar och vid haverier.

Meddela oss om ni vill veta mera om denna lösning.

Svetsning

Vi åtar oss de flesta sorters svetsuppdrag samt tillverkning, montage, rivning och reparationer inom all industri.

Vi har även lång erfarenhet av fastbränsleugnar och dess mekaniska funktioner med roster och rostervagnar och övrig utrustning, så som transportörer, inmatningar, skruvar, utrustningar för silos, rökgaskanaler ect. Vi hjälper gärna till med problemlösningar.

Blästring

Vid behov blästrar vi er anläggning med vår egen utrustning och personal.

Har ni övriga behov av blästring så har vi givetvis utrustning för det med.Vi har specialverktyg till vår utrustning så att vi kommer åt i tubpaket. Vi blästrar även tubpanelerna innan svetsning av förankring samt gjutning. Detta för att få optimal anläggningsyta mellan gjutningen och tuberna samt för att på så vis få den bästa värmegenomförningen från hetyta till tuber. Att även blästra bort slagg, salter och alkali ökar effektuttaget i anläggningen.

Prefab

För vissa applikationer är det bästa alternativet att prefabricera keramiska konstruktionsdelar som sedan enkelt kan monteras på plats av egen eller inhyrd personal.

Vi har gjutbord med påbyggda vibratorer för att kunna hantera gjutningar med en bottenyta på upp till 12 m² och vi prefabricerar detaljer som varierar i storlek från bara något kilo upp till kompletta ugnar. När ni har ett behov av prefabricering är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi er att ta fram den för er mest optimala lösningen.Detta medför att man kan minimera ingreppstiderna i en anläggning som behöver hållas i drift, eller för att begränsa mängden personal på plats vid större stopp. Då våra prefabkonstruktioner även torkeldas före installation minskas dramatiskt risken för skador orsakade av ångsprängningar som uppkommer vid hastiga höjningar av temperaturen, tex vid en uppstart av en flispanna.

Asbestsanering

Macon AB har idag ett flertal utbildade montörer med certifikat för asbestsanering.

Vi kan på så sätt minimera stopptider och underlätta rivningsarbeten hos våra kunder där det oftast är korta stopp.Vi ser att det är en stor potential att kunna utföra rivningsarbeten i ugnar där asbest förekommer då vi har god kunskap om eldfasta konstruktioner.

Torkeldning

Torkeldning utföres med oljebrännare som placeras i
instigsluckan eller annan lämplig plats.

Mätpunkter placeras i ugnen för att få en korrekt avläsning utav ugnstemperaturen. Torkeldningen följer en torkeldningskurva. Rätt utförd torkeldning förlänger hållfastheten på er infodring.

Rivning

Vi utför rivninsarbeten i ugnar och pannor med godkänd utrustning.

Vi river er gamla infodring och lastar ut den till anvisad plats.

Passivt brandskydd

Med vår samarbetspartner har vi en gedigen referenslista inom brandskydd för väg och järnvägstunnlar, petrokemiska industrin, offentliga byggnader och brandskydd på kulturminnesbyggnader. Våra produkter har genomgått ett utförligt testprogram hos bland annat Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att vi skall kunna garantera er högsta möjliga kvalitet och prestanda.Macon AB kan genom ett nära samarbete med Franska Innovative Firesystems erbjuda ett komplett program för passiva brandskydd. I samarbete med Innovative Firesystems har vi möjligheten att erbjuda ett komplett passivt brandskyddsprogram. Genom att utnyttja våra material och installationskunskaper inom det eldfasta kan vi effektivt skydda era stål-, betong- och träkonstruktioner mot brand. Vi använder tekniker för fogar, skarvar och montage som under lång tid utprovats i eldfasta applikationer med extrema temperaturer, höga krav på kvalitet och miljö samt där installationsförfarandet måste vara snabbt och effektivt.