Vårt arbetssätt

Besiktningsrapport

Macon AB utför enligt överenskommelse besiktning av er anläggning/anläggningar kostnadsfritt. Macon AB utför en objektiv bedömning av anläggningens eldfasta status för att möjliggöra 1års underhållsfri drift. I besiktningsrapporten beskrivs alla anläggningens delars status och eventuella åtgärder. Allt dokumenteras med fotografier och skisser på Cad. Dessa dokument ligger till grund för en investeringskalkyl som visar eventuella investeringar från 1 år och framåt cirka 5 år.

Installationsrapport

I installationsrapporten dokumenteras och beskrivs hur vi har utfört det aktuella arbetet hos Er. Vi dokumenterar infodringstjocklekar och materialkvaliteter och mycket annat som är viktigt att redovisa. Vid behov kan även ritningsunderlag fås. Varje moment i montaget fotograferas för att visa att montaget utförts på korrekt sätt.