Kvalitet

Macon vill skapa bättre bränder åt våra kunder för en bättre miljö. Vårt kvalitetsarbete är grunden i vårt skapande av bättre förbränning.

 

Vår kvalitetspolicy är att genom hög tillgänglighet, ständiga förbättringar och god dokumentation i samarbete med vår välutbildade personal tillgodose våra kunders, och övriga intressenters, krav och förväntningar. Vi har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 och vi är certifierade sedan 2009.